DPOG

Dutch Pharmacology Oncology Group

Welkom op de vernieuwde site van de DPOG!

De Dutch Pharmacology Oncology Group (DPOG) is een consortium vanuit vijf academische instellingen/tertiaire kankercentra en voert binnen de oncologie klinisch-farmacologische studies uit. 

De DPOG heeft als doelstelling het uitvoeren van retrospectieve of prospectieve klinisch-farmacologische studies in de oncologie waarbij het geneesmiddel centraal staat (klinische farmacologie). Hierbij gaat het voornamelijk om studies die als doel hebben elke patiënt de juiste dosis te kunnen geven. 

Therapeutic drug monitoring (TDM) van orale anti-kanker middelen zoals tyrosine kinase remmers is een belangrijk speerpunt van de DPOG. Momenteel loopt er een groot onderzoek om de haalbaarheid van TDM voor verschillende oncolytica vast te stellen.

Op deze site kunt u onder andere zien welke studies vanuit de DPOG zijn opgezet en momenteel worden uitgevoerd. Tevens zijn de publicaties van door de DPOG opgezette studie hier te vinden.

Indien u vragen heeft over de DPOG of studies van de DPOG kunt u het contactformulier invullen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Hierboven kunt u een filmpje bekijken waarin prof. dr. Mathijssen u meer zal uitleggen over Therapeutic Drug Monitoring.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18 januari jongstleden heeft, ondanks de storm, de eerste regionale nascholing TDM bij oncolytica plaatsgevonden, welke mede werd georganiseerd door de DPOG.

In het prachtige Hotel New York werd er een avond gevuld met zeer informatieve presentaties waarbij meerdere aspecten van TDM werden belicht. 

Prof. dr. Ron Mathijssen (internist-oncoloog/klinisch farmacoloog) gaf een overzicht van het bestaande bewijs en presenteerde een aantal klinische casus, drs. Leni van Doorn (verpleegkundig specialist) besprak de begeleiding van patienten waarbij TDM wordt toegepast en tot slot besprak dr. Stijn Koolen (ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog) de logistiek, interpretatie van resultaten en lopende studies in het Erasmus MC.